Taste of Being

קורס טעימה של ההוויה נועד להתחיל להעצים אותך, לדעת שאתה יודע, בתוך כמה שעות קסומות. באירוע ערב זה, תקבל גישה לכלים אמיתיים, פרגמטיים ודינמיים לשנות את החיים שלך. *כל הסרטונים עם כתוביות בעברית. לחץ על גלגל השינויים בפינה הימנית התחתונה של הסרטון כדי להפעיל את הכתוביות ולבחור את השפה שלך. בנוסף לכלים של אקסס קונשסנס™,…  

THE SYNTHESIS EXPERIENCE

THE SYNTHESIS EXPERIENCE

Archives